Straatambassadeurs Waterland-Oudeman uit de startblokken

Dit zijn ze. De mensen die mee hun schouders willen zetten onder het project 'Straatambassadeurs' in Waterland-Oudeman. De allereerste infoavond leverde alvast enkele goede ideeën op om het sociale leven in Oudeman op te vrolijken.

Dorpsbevraging

Een 15-tal mensen kwam opdagen op het startmoment van 'Straatambassadeurs': stuk voor stuk mensen die hopen hun buurt beter te maken. In eerste instantie is afgesproken om een algemene dorpsbevraging te organiseren. Alle 485 inwoners van Oudeman zullen daarin hun mening kunnen geven over onder meer groenaanleg, jeugdwerking en buurtwerking. Daaruit volgen acties om van het dorp een nog aangenamere plaats te maken om te leven. Het is de bedoeling dat bewoners zelf initiatieven nemen om met bepaalde frustraties of opportuniteiten aan de slag te gaan. Enkele aanwezigen gaven alvast aan hiervoor kandidaat te zijn.  

Proefproject

De Straatambassadeurs zijn een initiatief van Plattelandscentrum Meetjesland, Landelijke Gilden en de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. Met de medewerking van Leader, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, willen ze uitdagingen op het platteland aanpakken zoals mobiliteit, sociale cohesie en dienstverlening naar kwetsbare groepen. Buurtbewoners aanstellen als straatambassadeurs om mee problemen te helpen detecteren, moet daarbij helpen. Een van de gemeenten die mee stappen in dit project is Sint-Laureins. Meer specifiek werd Waterland-Oudeman uitgekozen om te fungeren als pilootdorp.

Terug naar boven