@ Maarten Van de Walle

Missie & visie

Missie

Met het Plattelandscentrum streven we ernaar om het platteland ‘van binnenuit’ te laten beleven door bezoekers en inwoners van het Meetjesland. Hiervoor bouwen we het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve verder uit, ondersteunen we coöperaties rond hoeve- en streekproducten en organiseren we tal van activiteiten en cursussen. 

Tot de activiteiten behoren onder meer: 

  • De bredere bevolking in contact brengen met en informeren over de land- en tuinbouw in de streek;
  • Via culturele en recreatieve activiteiten de streek profileren als toeristisch aantrekkelijk gebied;
  • Dienstverlening inrichten die de ontwikkelingen op het platteland mee ondersteunt.

Visie

Het Plattelandscentrum bouwt samen met verschillende actoren aan plattelandsgemeenschappen waar het goed wonen, werken en ontspannen is. We doen dit door de participatie van de bevolking te verhogen, vormingsinitiatieven op te zetten en innovatieve projecten te coördineren. Dit vanuit onze waarden van samenwerking; innovatie en creativiteit, waarmee we het verschil willen maken voor en met de gemeenschap.

Terug naar boven