VZW plattelandscentrum

Eind jaren negentig stelde de Europese Gemeenschap fondsen ter beschikking om bepaalde Vlaamse regio’s een economische boost te geven. Het Meetjesland kon meegenieten van deze fondsen omwille van zijn lage bevolkingsdichtheid en beperkte economische bedrijvigheid. Zo zag vzw Plattelandscentrum het licht. In Sint-Laureins werd een oude melkerij verbouwd waar de vzw zich vestigde, samen met de lokale bibliotheek en het jeugdhuis. 

Raad van Bestuur 

  • Landelijke Gilden: Christian Stivigny (voorzitter), Eddy Matthys-De Zutter (secretaris), Patrick De Greve 
  • Plattelandsklassen: Wim Ceulemans (penningmeester) 
  • Gemeente Sint-Laureins: Carlos Bonamie (ondervoorzitter), Ingrid De Zutter, Sylvie Bruyninckx, Franky Cornelis

De Algemene Vergadering bestaat uit dezelfde leden, uitgebreid met Johan De Baere (Plattelandsklassen). 

Wil je weten wat wij in 2020 allemaal deden?

Lees hier ons jaarverslag.

Terug naar boven