EDUCATIE

In de Huysmanhoeve zijn klasgroepen welkom om op een actieve manier bij te leren over erfgoed, smaak, natuur, landbouw en platteland.

Als gevolg van de verbouwingen - die lopen tot midden 2022 - is de site slechts gedeeltelijk toegankelijk. Op deze pagina zijn de educatieve trajecten terug te vinden die wél kunnen doorgaan tijdens de werkzaamheden.

In en rond de boomgaard

In de hoogstamboomgaard van de Huysmanhoeve staan niet alleen fruitbomen van oude Meetjeslandse rassen; er leven ook insecten en vogels. Tijdens dit traject leren we over lokaal voedsel, voedselkilometers en ecosystemen in de boomgaard. In het voorjaar maken we kennis met de bloesem en pluizen we braakballen van uilen uit. In het najaar plukken en proeven we appels en gaan we op zoek naar nuttige schadelijke insecten.

Doelgroep: derde graad van de lagere school
Duur: 2u
Kostprijs: €80 per klasgroep
Info en reserveren: huysmanhoeve@plattelandscentrum.be

Terug naar boven