Terug naar afgeronde projecten

Vervoerregio met aandacht voor het platteland: van aanbod- naar vraag gestuurde mobiliteit op maat.

01.01.2020 t/m 23.06.2023

Van januari 2020 tot juni 2023 liep het Leaderproject rond vraaggestuurde mobiliteit in het Meetjesland. Binnen dit project werkten het Plattelandscentrum Meetjesland en Veneco gedurende 2,5 jaar samen met 3 gemeenten uit het noorden van het Meetjesland, Kaprijke, Assenede en Sint-Laureins, om de uitdagingen op vlak van mobiliteit in kaart te brengen, mogelijke oplossingen te zoeken en uit te proberen.

Hierbij lag de focus op een aantal zones binnen de projectgemeentes waar zich uitzonderlijke uitdagingen stellen op vlak van mobiliteit. Daarnaast richtte het project zich op bepaalde doelgroepen die uit de boot dreigen te vallen. Vooral in de noordelijke gemeenten van het Meetjesland is er soms sprake van vervoersarmoede.

Het project wou aanvullend werken op de taken van de vervoerregioraad Gent.

Taxicheques

Met dit Leaderproject onderzochten de organiserende partijen of ze een alternatief kunnen bieden voor het beperkte aanbod aan openbaar vervoer. Er ontstond een proefproject samen met de gemeentes Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins. Inwoners uit die gemeentes konden in de lente en zomer van 2023 taxicheques kopen ter waarde van 5 euro, waarvan ze zelf slechts 2,5 euro (de helft) betaalden. De andere 2,5 euro werd betaald door de gemeente. Daardoor konden inwoners korte taxiritten maken aan de helft van de prijs. Deze voordelige ritten waren alleen mogelijk in Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en de aanpalende gemeentes. 8 Meetjeslandse taxibedrijven stapten mee in het proefproject.

Gedurende de 6 projectmaanden werden in de drie gemeenten in totaal meer dan 2500 taxicheques verkocht aan ongeveer 60 individuele gebruikers. De taxicheques werden voornamelijk gebruikt voor familiebezoeken, medische consultaties en uitstapjes. In het algemeen maakten vrouwen vaker gebruik van de taxicheques dan mannen, de gebruikers bleken zowat uit elke leeftijdsgroep te komen. Uit de samenwerking met de taxibedrijven en na een evaluatie door de gebruikers vloeiden enkele concrete suggesties zoals digitale verkoop en andere verkoopkanalen, een ondersteuning voor een kostprijsberekening van de rit en gezamenlijke dispatching.

Toekomst

De opgebouwde ervaring en kennis in het project is nuttig voor de toekomst, waarin een verderzetting niet uitgesloten is. In 2024 wordt de laatste fase van het openbaar vervoerplan van De Lijn uitgerold. Pas daarna kan er geëvalueerd worden of er behoefte is aan bijkomende initiatieven zoals taxicheques.

Plattelandscentrum en Veneco bekijken nu of andere of aansluitende initiatieven mogelijk zijn op het gebied van mobiliteit in het Meetjesland. Zij staan daarbij open voor andere geïnteresseerde partijen en andere gemeenten die willen aansluiten om tot oplossingen te komen voor de tekortkomingen in het openbaar vervoersaanbod in het Meetjesland.

Terug naar boven