Terug naar afgeronde projecten

Malende molens

01.01.2013 t/m 30.06.2015 | Plattelandscentrum

De hoofddoelstelling van het project ligt bij het behouden en opwaarderen van het landelijk en cultuurhistorisch erfgoed, namelijk de authentieke windmolens die de provincie Oost-Vlaanderen nog rijk is. Deze instandhouding en ontsluiting heeft positieve effecten op de streekidentiteit. Deze aspecten helpen mee de toeristische troeven van een regio vorm te geven.  

Terug naar boven