Terug naar afgeronde projecten

Dorp Dynamiek

01.03.2018 t/m 31.03.2021 | Meetjesland & Vlaamse Ardennen

Oost-Vlaamse dorpen staan voor verschillende uitdagingen op vlak van mobiliteit, wonen, voorzieningen, vereenzaming, klimaat, … De voorbije drie jaar zette het project Dorp Dynamiek in op het samenbrengen van kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie. 

Er werden heel wat verschillende partners betrokken bij het project die elk hun eigen luik uitwerkten. De provincie Oost-Vlaanderen zorgde ervoor dat deze acties samen kwamen en namen de algemene coördinatie op zich.

De Landelijke Gilden & het Innovatiesteunpunt startten in 5 dorpen een traject op om samen met de bewoners te bekijken hoe zij kunnen werken aan meer leefbare en toekomstgerichte dorpen.

Het Plattelandscentrum Meetjesland stond in voor een deeltraject waarbij er een onderzoek gevoerd werd naar de mogelijke rollen die de gemeentelijke adviesraden van het Meetjesland kunnen opnemen binnen een toenemende participerende maatschappij en bij de uitwerking van een dorpenbeleid op maat.

Volgend filmpje geeft een mooie kijk op het traject: Dorp Dynamiek - Adviesraden 2.0 (vimeo.com)

De resultaten van het project vind je terug in een aantal handige starterspakketten waar je als lokaal bestuur, organisatie of dorpsbewoner zelf mee aan de slag kan. Uiteraard kan je ook steeds bij de provincie en de verschillende partners terecht voor advies en begeleiding.

Het starterspakket rond adviesraden kan je hier downloaden. 

De startersgidsen van de overige trajecten vind je op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Terug naar boven