Terug naar afgeronde projecten

Huysmanhoeve III: milieu – bewust!

01.07.2015 t/m 31.12.2017 | Huysmanhoeve

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve wil evolueren naar een uithangbord inzake milieubewustzijn en duurzaam beheer. Naast de fysieke aanpassingen op de hoeve, wil het Plattelandscentrum op de hoeve werk maken van bewustmaking rond het belang van korte keten, ontwikkeling van pilots ecobeheer en milieubewustzijn vertalen in educatie, vorming en communicatie. Met een haalbaarheidsplan wordt onderzocht welke troeven er op en rond de hoeve aanwezig zijn, zodat de site zich verder kan ontwikkelen als uitvalsbasis voor regionaal milieubewust plattelandstoerisme.

Terug naar boven