Terug naar afgeronde projecten

Wolambacht in het Meetjesland

01.02.2018 t/m 31.01.2019 | Huysmanhoeve

Het Meetjesland is een oude textielregio, met veel huisnijverheid en industriële nijverheid. De naam ‘Meetjesland’ is, volgens een van de vele verklaringen, afkomstig van de spinnende ‘meetjes’. Met het cultureel erfgoedproject 'Wolambacht in het Meetjesland' werd getracht door eigen onderzoek en bevraging bij derden, een overzicht te geven van de huisnijverheid en de ambachtelijke woltechnieken die door de eeuwen heen toegepast zijn in het Meetjesland. Het wolatelier zou de geschiedenis en technieken opzoeken en in kaart brengen door er een publicatie van te maken, zodat de historische omkadering en de oude technieken weer gebruikt kunnen worden door elke geïnteresseerde wolliefhebber.

Analfebetisme onder de huisnijveraars leidde echter tot weinig registratie, waardoor de literatuur weinig bronnen biedt over de technieken die binnen de huisnijverheid toegepast werden. Het oorspronkelijk opzet van dit project, waarbij vertrokken zou worden van deze technieken, is dan ook opengetrokken naar oude handwerktechnieken - en gebruiken in zijn algemeenheid die op een hedendaagse manier ingezet kunnen worden. Het wolatelier van de Huysmanhoeve werkte hierop drie pistes waarin technieken en objecten geclusterd werden. in een publicatie, hier te downloaden, zijn alle technieken in de vorm van werkbeschrijvingen en handleidingen vervat.

Terug naar boven