Terug naar afgeronde projecten

Korte Keten Meetjesland kortbij

01.01.2022 t/m 30.06.2023

Natuurpunt en partners Meetjesland, OBRA-BAKEN, EROV, Stad Eeklo, Schakel/Lodewijk De Raetstichting, Angär/plan B, Landelijke Gilden en Plattelandscentrum Meetjesland willen met dit project samen meer bekendheid geven aan en initiatief ontwikkelen voor de korte keten in het Meetjesland.

Het project vertrekt centraal vanuit een open en brede bevraging met diverse stakeholders in de regio, de ‘Staten Generaal voor de Korte Keten’ (met producenten, organisaties, overheden, consumenten, bedrijven, instellingen, buurtwinkels, kleinhandel, ...).

Verder worden in dit project ook concrete initiatieven genomen die gericht zijn op een direct resultaat, nl. de ondersteunende communicatie, uitbouw van een ambassadeursnetwerk met gerichte initiatieven en de uitbouw van een aanvullend verkoopnetwerk korte keten (oa. met welzijnspartners).

Met de methodiek 'narratief evalueren' wordt op een beschrijvende manier de impact van het project geregistreerd.

Terug naar boven