Terug naar afgeronde projecten

Jong & Geweldig: denken & doen

01.01.2016 t/m 31.12.2018 | Plattelandscentrum

Het Meetjesland is een gebied met relatief veel landbouwactiviteit in verhouding tot de rest van Oost-Vlaanderen. Maar ook in het Meetjesland neemt het aantal landbouwers jaar na jaar af. Daarnaast is het Meetjesland een ondernemende regio. Het Plattelandscentrum Meetjesland had de ambitie om jonge en startende plattelandsondernemers bewust te maken van hoe belangrijk zij zijn voor de plattelandsdynamiek maar ook hoe het karakter en de eigenheid van het Meetjesland voor hen een troef kan zijn.

Het is vanuit deze optiek dat het LEADER-project Jong & Geweldig ontstond, onder leiding van het Plattelandscentrum, met het College Ten Doorn te Eeklo, de Afdeling Biotechniek van de Vives Hogeschool en de Groene Kring als partners. Uitgangspunt was het ontwikkelen van vernieuwende methodes waarbij innovatie en netwerkvorming tussen jonge en startende ondernemers centraal staan.

Na een brede oproep in de pers werden er drie innovatiedenktanks opgericht die begeleid werden door een supervisiegroep bestaande uit ervaren peters en meters: de stal van de toekomst (casus ’t Pauwenhof te Eeklo, een kleinschalig duurzaam gemengd bedrijf in combinatie met een hoeveslagerij),  de ontwikkeling van de app “in de keet” door jonge studenten landbouw van het College Ten Doorn, waarbij een landbouwbedrijf op ludieke wijze wordt ontdekt en Angär/Caprijke heeft LEF, een project rond jong, ethisch en duurzaam ondernemerschap in één van de Meetjeslandse gemeenten.

Foto: jongeren van het College Ten Doorn tijdens de lancering van de app "in de keet"

Daarnaast werd de toekomst van de landbouw in het Meetjesland onderzocht via de methodiek van het scenarioschrijven, een theoretische denkoefening waarbij gezocht werd naar factoren die een bepalende invloed hebben op de ontwikkeling van de landbouw op lange termijn. Deze beïnvloedende factoren werden verzameld aan de hand van interviews die werden afgenomen bij een twintigtal stakeholders uit de ruime agro-business.  In drie workshops werden deze factoren verder besproken, uitgediept en uiteindelijk gedistilleerd in vier “werelden”: scenario’s waarin landbouwbedrijven van verschillende aard zich op langere termijn (2050) moeten zien te handhaven in functie van de meest dominante factoren. De deelnemers aan het slotevenement van het project werden vakkundig door deze scenario’s gegidst door Eddy Matthys, die voor de gelegenheid in de huid kroop van Boer Eddy, die aan de hand van krantenkoppen de consequenties van de scenario’s in kaart bracht.

De bedoeling van deze denkoefening is meer ideeën te laten genereren om tot een “ideale” wereld te komen en (agrarische) ondernemers stimuleren om zich te mobiliseren om rond innovatie te denken en samen te werken.

Uit dit geheel is een lerend netwerk ontstaan van mensen die elkaar inspireren, helpen en die willen samenwerken.

Zin om mee te denken over de toekomst van de landbouw in het Meetjesland en te brainstormen over mogelijke projecten in 2020 ? Neem dan contact op met het Plattelandscentrum.

Terug naar boven