Terug naar afgeronde projecten

Herbestemming van de kerk van Beke

01.01.2020 t/m 31.12.2022

Kerkfabriek Sint-Maurus Beke en Plattelandscentrum Meetjesland vzw willen samen een traject opzetten om in Beke de leefbaarheid en dynamiek van het dorp te versterken, de zelfredzaamheid van dorpsbewonder te verhogen en mensen te verbinden met elkaar. Centraal staat daarbij de kerk van Beke, waarvan de onttrekking aan de eredienst voorzien is voor najaar 2019 - voorjaar 2020. Vanaf dan kan er een invulling aan het gebouw gegeven worden die aansluit en versterkend is op het idee van leefbaarheid en dynamiek in de lokale gemeenschap.

Om een goede keuze te maken naar een definitieve invulling, wordt in dit project (fase 1) gefocust op de 'software', waarbij de lokale gemeenschap uitgenodigd wordt om samen initiatief te geven om de kerk een nieuwe invulling te geven. Concreet betekent dit kleine infrastructurele werken, het opzetten van een berheersstructuur, uitwerking en bijsturing als cultureel trefpunt, ontmoetingspunt, verkooppunt, en info- en leerpunt, de organisatie van evenementen. Vanuit de opgedane ervaring kan dan een definitiefe keuze gemaakt worden welk het 'programma/gebruik' zal zijn als basis van een definitieve invulling en de daarmee mogelijks gepaard gaande grotere infrastructuurwerken (= fase 2, mogelijke opvolging van dit project).

Terug naar boven