Terug naar afgeronde projecten

Gluren bij de buren

09.01.2019 t/m 30.03.2020 | Meetjesland

Met het project ‘Gluren bij de buren’ bouwen partners De Koer, Bolwerk en Plattelandscentrum aan een lerend netwerk met de focus op co-eigenaarschap. De drie partners beheren elk een concrete ruimte in stedelijk of landelijk gebied; een middeleeuwse hoeve (Huysmanhoeve), een voormalig volkshuis en een oude textielfabriek. Deze plekken worden als open creatie- en ontmoetingsplek georganiseerd. Bij elke partner ligt de organisatie van de plek zoveel mogelijk in handen van een superdiverse gemeenschap die zich als co-eigenaar engageert binnen de werking. Zowel de projecten, de organisatie van de werking als het onderhoud van de site wordt gedragen en vormgegeven door het team, buurtbewoners, jongeren, vrijwilligers, makers, kunstenaars, mensen met grote dromen of mensen die dromen verleerd zijn. Elke partner legde reeds een traject af op zoek naar een manier om dit gedeeld eigenaarschap in praktijk te brengen. Met vallen en opstaan ontstonden er gewoontes en gebruiken.

Elk van de partners gelooft dat het delen van expertise, netwerk en methodieken vaak nog het meest zijn nut bewijst tijdens het werken zelf. Daarom organiseren we de momenten rond een collectieve inspanning om een fysieke ingreep op de site te realiseren. Samen met het team, buurtbewoners, vrijwilligers, residenten nemen we een specifieke ruimte op de site onder handen.

Dit hele proces van enerzijds de collectieve inspanning met de ruimte en anderzijds de exploratie van de uitdagingen van co-eigenaarschap heeft tot doel de praktijk van de partners te versterken. 

De werktweedagses die gehouden zijn, hebben geleid tot 'tegelspreuken'. Deze uitspraken zijn gebakken in tegels en nadien verspreid onder organisaties, werkingen, diensten,... waarvan de partnerorganisaties dachten dat de tegels hen zouden stimuleren het pad te blijven volgen of kan inspireren op een andere manier met vrijwilligers en gemeen goed aan de slag te gaan en om van gedeeld eigenaarschap een sterke basis te vormen voor gedeelde dromen.

Het proces stond in het teken van samenwerkingen. Moderator Bart Noels stak discussies in gang die leidden tot uitspraken en conclusies die een tegel waard waren. Cultureel antropoloog Rik Pinxten heeft overschouwd, van op een afstand bekeken, getoetst, samengevat, geprikkeld en zijn bevindingen genoteerd. Deze neerslag is hier te lezen.

Terug naar boven