Terug naar afgeronde projecten

Gegronde boomgaarden

01.01.2013 t/m 30.06.2015 | Huysmanhoeve

Tot in de jaren ’60 was het Meetjesland een belangrijk fruitteeltgebied met veel hoogstamboomgaarden. Vanaf 1969 werden deze op grote schaal gerooid met oog op verhoging van de productiviteit. Hiermee verloor het Meetjesland een deel van zijn agrarisch erfgoed en biodiversiteit en kregen heel wat typische regionale fruitrassen het moeilijk. Denk maar aan Trezeke Meyers, Jacques Lebel, Kerrebroekse pruimen, Bruine Kriekpeer of Belle-Fleur de Kapryck. Veel van dit fruit werd lokaal geconsumeerd. Bij het verdwijnen van deze fruitrassen verdween dus ook deze korte keten.

In het project Gegronde Boomgaarden slaan Regionaal Landschap Meetjesland, Plattelandscentrum Meetjesland en Logo Gezond Plus de handen in elkaar om deze trend om te buigen. Het Regionaal Landschap zal met verschillende initiatieven de oude fruitrassen op zoveel mogelijk plaatsen in het Meetjesland terug inplanten. Het Plattelandscentrum onderzoekt aan de hand van een proefproject de mogelijkheden om dit hoogstamfruit te vermarkten in een korte keteninitiatief. De vzw Logo Gezond+ maakt een educatief pakket om ook de toekomstige generaties het belang van hoogstamfruit, rassenvariëteit en korte keten initiatieven te leren kennen.

Ten slotte worden zeven Meetjeslandse Leader gemeenten (Assenede, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins en Zomergem) uitgedaagd een typisch fruitras te adopteren. Daarvoor moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals nieuwe bomen planten, informatiecampagnes voor inwoners organiseren, invoeren van een educatief pakket, subsidies uitreiken voor aanplant van hoogstamfruit, etc.

Terug naar boven