Terug naar afgeronde projecten

Flourishing Destinations

01.04.2018 t/m 30.06.2022

Het project ‘Flourishing Destinations’ is een internationaal samenwerkingsverband tussen Leader Meetjesland, Leadergebied Agnus (Schotland) en Bazinul Dornelor (Roemenië) en vertrekt van een andere benadering van wat toerisme is. Binnen het transnationaal Leaderproject Flourishing Destinations, of kortweg FD2020 wil het Plattelandscentrum samen met Toerisme Meetjesland het publieksonthaal en de vrijwilligerswerking in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve verder verbeteren en optimaliseren. Dit project is een zoektocht naar een vernieuwde invulling van toerisme en hoe dit kan bijdragen tot een ‘bloeiende bestemming’ binnen de draagkracht van die bestemming en met een optimale betrokkenheid van alle stakeholders. De nadruk voor de Huysmanhoeve ligt op de vorming en procesbegeleiding met betrekking tot gastheerschap en het onthaal van bezoekers door vrijwilligers.

In 2018 werden zowel in Assenede als in Sint-Laureins denkavonden met toeristische aanbieders georganiseerd. Hierop waren in totaal een 80-tal mensen aanwezig. Op die avonden werden vooral ideeën verzameld om vorm te geven aan wat een bloeiende bestemming kan zijn, en welke initiatieven dit kunnen ondersteunen. Verdere acties worden hier ondernomen waarbij het Plattelandscentrum de aanwezige knowhow beschikbaar stelt voor de uitbouw.

In december 2018 werd op een eerste transnationale ontmoeting in Gent (met deelnemers uit Meetjesland, Schotland en Roemenië) de inhoud omschreven van wat Flourishing Destinations zouden moeten zijn en vooral op welke manier hier aan gewerkt kan worden (methodisch). Dit volledige proces wordt mee begeleid door Anna Pollock, die het idee heeft vormgegeven.

Van 18 tot 25 maart 2019 ging er een transnationale ontmoeting met de projectpartners door in Roemenië. Het Meetjesland werd vertegenwoordigd door Toerisme Assenede, Toerisme Sint – Laureins, Toerisme Meetjesland, het Plattelandscentrum en andere toeristische stakeholders. Wat de deelnemers uit het Meetjesland vooral hebben onthouden van het bezoek aan Bazinul Dornelor is de enorme gastvrijheid waarmee elke Roemeen zijn gasten ontvangt en de grote fierheid van de Schotten over hun regio. Twee zaken waarvan we nog heel veel kunnen opsteken. Het was een inspirerende studiereis waar veel kennis werd uitgewisseld. De volgende ontmoeting is gepland in Schotland van 3 tot 7 september 2019.

De klemtonen die het Plattelandscentrum wil leggen naar aanleiding van het project FD2020 zijn:

  • Voorbeeld uitbouwen voor de regio
  • Professionalisering van vrijwilligers en beroepskrachten op de Huysmanhoeve
  • Werken aan een ‘sense of place’ of hoe een bezoeker kan ‘thuys’ komen.
  • Zoeken en vorm geven van een eigen taal en methodes die de inhoud en intentie dekken van het project.

In het opzetten van de methodieken van deze vorming, zal onder andere met de benadering van appreciative inquiry gewerkt worden.

In 2020 zal verder vormgegeven worden aan volgende zaken op de Huysmanhoeve:

  • Meer aandacht voor de verhuringen/vergaderingen (Onthaal +)
  • Meer aandacht voor de individuele bezoeker (Onthaal +)
  • Verder uitwerken van gastheerschap
  • Gemeenschapsgericht vormgeven aan het beheer van gemeenschapsinfrastructuur
  • Verder uitwerken van Co-creatie.
Terug naar boven