Terug naar afgeronde projecten

Agrarische eigenheid: Waas toeristisch potentieel

01.01.2016 t/m 31.12.2018 | Waasland

Onder druk van diverse actuele transities, ziet het noorden van het Waasland zijn agrarische identiteit in het gedrang komen. Landelijke Gilden Stekene en de vzw Prospersite willen als beheerders van agrarische erfgoedcollecties in het project ‘Agrarische eigenheid: Waas toeristisch potentieel’ twee toeristische belevingscentra realiseren, namelijk in Koewacht en in de voormalige maalderij van de Prosperhoeve te Prosperpolder. Hiermee versterken en ontsluiten ze het agrarisch karakter van de regio voor enerzijds de eigen lokale gemeenschappen en anderzijds toeristen en het onderwijs.

Terug naar boven