Bijenatelier

Sinds vele jaren worden er bijen gehouden op de Huysmanhoeve. In 2019 heeft de Sint-Ambrosiusgilde uit Lembeke de zorg overgenomen van de bijenstand. De imkers zijn heel vakkundig in het verzorgen van de bijen en geven bezoekers en toeschouwers op bepaalde activiteiten van de Huysmanhoeve ook graag inkijk in het leven van de honingbij en het werk van de imker. Zelf staat de Sint-Ambrosiusgilde ook in voor het opleiden van nieuwe imkers en nemen zij - op afspraak - klasgroepen mee naar de bijenhal.

Het bijenatelier legt zich toe op alles wat met bijen en bijenproducten te maken heeft. Van bijenwasdoeken maken tot lezingen organiseren. Van goudsbloemzalf maken tot bijenplanten zaaien.

Interesse om deel te nemen aan het bijenatelier? Graag een seintje via huysmanhoeve@plattelandscentrum.be

Terug naar boven