Terug naar afgeronde projecten

Webshop voor korte keten 2.0 en de relatie producent-consument

01.01.2016 t/m 31.12.2018 | Meetjesland

Ondernemers in het Meetjesland leverden al heel wat inspanningen om de korte keten te promoten, lokale producten af te zetten, om passende (bewustmaak)acties te lanceren… Het is echter van belang om dit verhaal duurzaam te maken om uiteindelijk een permanente gedragswijziging te verkrijgen bij de consument. Hiervoor is er nood om een van de grootste uitdagingen in dit verhaal op te lossen, namelijk een gebruiksvriendelijke webshop en bijhorend logistiek systeem. 

Mits een adequate oplossing is er tevens de mogelijkheid om te werken aan de uitbouw van meerdere punten in de regio waar er lokale producten te koop zijn.

Terug naar boven