Terug naar afgeronde projecten

Vlapas, distributie & promotie

01.01.2016 t/m 31.12.2018 | Plattelandscentrum

Met dit project wil het Plattelandscentrum inspelen op de noden van de producenten van de coöperatie Vlapas en bij uitbreiding naar alle producenten uit de Vlaamse Ardennen.
Dit zal gebeuren via tal van acties zoals de ontwikkeling van een webshop en onderzoek naar mogelijke logistieke oplossingen, stimulatie van productuitwisseling & productcombinaties, het opstellen van een marketingplan, een gerichte doelgroepanalyse en tenslotte ook training & vorming op maat. Tevens wordt onderzocht in welke mate er samenwerking mogelijk is met het label ‘lekker Oost-Vlaams’.

Terug naar boven