Terug naar afgeronde projecten

Uitbouw Huysmanhoeve II

01.07.2012 t/m 30.06.2014 | Huysmanhoeve

Voor de publieksontsluiting van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve werken Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Eeklo en het Plattelandscentrum Meetjesland samen. Het provinciebestuur zorgde voor de aankoop en renovatie van de hoeve. Voor het beheer en de uitbouw werd in 2009 het Plattelandscentrum geëngageerd.

In samenwerking met de provincie werkte het Plattelandscentrum een eerste PDPO-project uit, met name ‘Uitbouw Huysmanhoeve’, dat liep van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2012. Dit project bevatte vier onderdelen: een opwaardering van de site, het versterken van het inhoudelijk concept, het optimaliseren van de toeristische ontsluiting en het opzetten van een imagocampagne. Meteen werd toen gekozen om te werken rond vier thema’s: landbouw, smaak, natuur en erfgoed.

Om deze fundamenten een duurzaam karakter te geven, werd een tweede PDPO-project uitgewerkt. De bedoeling van dit project is om, naast de verdere uitbouw van de hoeve, ook de omgeving, de werking, de communicatie en de inbedding in de toeristische profilering te optimaliseren. Daarnaast richt een onderdeel van dit project zich ook uitdrukkelijk op het opzetten van een open depot werking.

Het project draagt een aantal innovatieve aspecten in zich, zoals o.a. de zoektocht naar een ‘eigen, actuele toeristische ontsluiting’ voor de site waarbij vertrokken wordt vanuit de diverse aspecten van het platteland; het verder uitwerken van het belevingselement, het inspelen op de toeristische profilering van de regio en de verdere samenwerking tussen het Plattelandscentrum, het provinciebestuur en haar verschillende diensten. Dit is een unieke formule voor de ontsluiting van een provinciale site.

Terug naar boven