Terug naar afgeronde projecten

Energiek Meetjesland: naar een energielandschap met rurale ondernemers

01.01.2016 t/m 30.06.2018 | Meetjesland

Het project Energiek Meetjesland informeert over, helpt en ondersteunt agrarische bedrijven bij rendabele investeringen in duurzame energie. Daarbij staan onderlinge samenwerking en rendabiliteit voor ondernemers centraal.

De bedoeling van het project is in eerste instantie dat rurale ondernemers kennismaken met de mogelijkheden die er zijn voor duurzame energie in hun bedrijf. Daarnaast wordt er binnen het project een samenwerkingsverband van ‘energieboeren’ opgericht, met als doel gezamenlijk functionele vorming en contactmomenten te organiseren, maar ook om samen het gesprek aan te gaan met overheden en de energiesector. Tot slot wordt er één pilot uitgewerkt. De invulling van de pilot wordt bepaald door de betrokken ondernemers enerzijds en de mogelijkheden binnen het project anderzijds.

Terug naar boven