Terug naar afgeronde projecten

Boergondische buren

01.10.2019 t/m 31.03.2023

Boergondische buren is een Europees project die de grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied van de gemeente Hulst/Terneuzen in Nederland en het Belgische Waasland wil stimuleren op het gebied van (lokale) verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme.

Om de samenwerking te kunnen stimuleren, inventariseert het projectteam van Boergondische Buren welke ondernemers zich in het gebied bevinden, de huidige en gewenste situatie in lokale verkoop, maar ook welke barrières er zijn die de grensoverschrijdende samenwerking en verkoop belemmeren. Dit leidt tot betere zichtbaarheid bij consumenten en zakelijke afnemers. In een later stadium wordt er actief naar oplossingen gezocht om deze belemmeringen te verminderen en zelfs op te lossen.

Gedurende dit project organiseren de verschillende partners van dit project verschillende activiteiten als:

  • In kaart brengen van ondernemers in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen die hoeve- en streekproducten aanbieden d.m.v. digitaal platform
  • Inventarisatie van kansen en mogelijkheden om via lokale events/markten meer verkoop te realiseren. Maar ook de kansen en mogelijkheden van de korte keten. Onder 'korte keten' verstaan we: directe verkoop en belevering aan bedrijven (retail, groothandel en horeca) en aan consumenten.
  • Later in het project worden er bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers die actief zijn in de agrarische sector, toerisme en retail, groothandel en horeca om nader kennis te maken met elkaar en om de samenwerking onderling te bevorderen.
  • Tour de boer; grensoverschrijdende tochten waarbij ondernemers van beide kanten van de grens worden rondgeleid op elkaars bedrijven, met als doel het bevorderen van de afzet en onderlingen samenwerking.
  • Opstellen van handboeken voor wet- en regelgeving voor grensoverschrijdend zakendoen voor diverse productcategorieën hoeve- en streekproducten.

De resultaten van het project zullen consumenten sneller de weg tonen naar lokale hoeve- en streekproducten. De ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor plattelandstoerisme vergroot de beleving van de streek en zorgt voor meer bedrijfsbezoeken.

Eerste handboek klaar

Voor je als ondernemer start of uitbreidt met zakendoen over de landsgrens, is het goed om de wet- en regelgeving voor de verkoop van hoeve- en streekproducten in het buitenland onder de loep te nemen. Mogelijk heeft een buitenlandse afzetmarkt gevolgen waar je nog niet onmiddellijk aan had gedacht?

Het Steunpunt Korte Keten maakte een lijst op van de belangrijkste wet- en regelgeving waar je mogelijk mee in aanraking kan komen tijdens (occasionele) verkoop buiten de eigen landsgrens, wet- en regelgeving september 2022, en bundelde de kennis in dit handboek. Zowel langs Vlaamse als langs Nederlandse zijde krijg je een praktisch voorbeeld van hoe alles verloopt.

Klik hieronder op de groene balk om het gratis handboek door te nemen.
 

Handboek handelen in grensgebied

Projectpartners

Projectaanvrager: EGTS Linieland van Waas en Hulst

Copromotoren:

  • aan Nederlandse zijde: ZLTO - FoodDelta Zeeland - Gemeente Hulst
  • aan Vlaamse zijde - Plattelandscentrum Meetjsland - Erov vzw - Gemeente Stekene - Toerisme Oost-Vlaanderen - Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord

Terug naar boven