Netwerkmoment: Dorp Dynamiek

Dinsdag 11 december 2018
Datum: Dinsdag 11 december 2018 Locatie: De Boerekreek Locatie adres:

Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek, Sint-Jansstraat 132 te Sint-Jan-in-Eremo

Prijs: gratis
Praktische informatie:

voor wie ? politici, algemeen directeurs, communicatieverantwoordelijken, stedenbouwkundige ambtenaren, milieuambtenaren, beleidscoördinatoren cultuur en vrije tijd, ambtenaren met interesse in participatie, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bovenlokale organisaties en adviesraden.

wanneer ?

ontvangst vanaf 18u

19u-20u: verwelkoming door de gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor platteland en projectvoorstelling door de partners

20u-21u: voordracht "Participatie, iets voor u?" door Trui Steen, Hoogleraar Bestuurlijke Organisatie van de Overheid en Coproductie van Publieke Diensten aan de KULeuven, Instituut voor de Overheid

21u-21u15: pauze

21u15-22u: korte rondvraag op participatieve wijze en terugkoppeling

22u-22u30: netwerkdrink

Inschijven bij de Provincie Oost-Vlaanderen is noodzakelijk, u kunt dit doen via deze link.

Terug naar boven